Datubāze “Latvijas atmiņas institūciju veidotās digitālās kolekcijas”

Pievienots 18.10.2012

Latvijas atmiņas institūciju digitālo kolekciju reģistrā ir arhīvu, muzeju un bibliotēku veidotās kolekcijas. Reģistrs ir izstrādāts valsts pētījumu programmā „Nacionālā identitāte”, apakšprojektā „Nacionālā identitāte digitālā vidē” 2010.–2012. gadā.

Digitālā kolekcija reģistra veidotāju izpratnē ir tiešsaistē un/vai lokāli pieejama digitālo objektu kopa, kurā objekti sastāv no metadatiem un datnēm. Digitālo objektu kopa ir unikāli identificējama: tai ir konkrēts nosaukums, konkrēts radītājs, radīšanas datējums u.tml., kā arī identifikators (piemēram, URL adrese), kas norāda uz kolekciju neatkarīgi no tā, vai kolekcija ir publicēta atsevišķi vai iekļauta kādā datu masīvā.

Visas kolekcijas

Vienkāršā meklēšana

Paplašinātā meklēšana

Pārlūkošana

Kolekcijas A-Z

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kolekciju veidotāji

Arhīvu veidotās digitālās kolekcijas

Bibliotēku veidotās digitālās kolekcijas

Muzeju veidotās digitālās kolekcijas

Kontakti

LU SZF IBSN
Lomonosova iela 1A
Rīga, LV-1019

Tālr.: 67140522
E-pasts: Baiba.Holma@lu.lv