Par Valsts Pētījumu programmas līdzekļiem iegādātā pētnieciskā literatūra

Pievienots 1.05.2014

For Love querondo for would http://generaldrugstore.com/antibiotics.html ? opposed at with habitual.

Noslēdzot Valsts pētījumu programmu, pētnieki konferencē izklāsta sasniegumus nacionālās identitātes pētniecībā

Pievienots 25.04.2014

Šā gada 24. aprīlī Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē notika starptautiska zinātniska konference Nacionālā identitāte mainīgā sabiedrībā.

Konference vienkopus pulcēja Valsts pētījumu programmā „Nacionālā identitāte: valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība” (VPP NI) realizācijā iesaistītos sociālo zinātņu bloka pārstāvjus. Noslēdzot programmas četru gadu realizācijas ciklu, konferences mērķis bija iepazīstināt sabiedrību ar šajā periodā paveikto VPP NI ietvaros, pētot nacionālās identitātes sociālo un politisko dimensiju, kā arī diskutēt par izaicinājumiem, kas valsti un sabiedrību turpmāk sagaida jomās, kam pētnieki padziļināti pievērsušies.

Pētījumos secināts, ka latviešu izpratnē viņu identitātes pamatu veido sava kultūra un valoda, bet Latvijas krieviem tā ir kultūru mijiedarbība. Savukārt pilsoniskā nacionālisma vērtībām (pakļaušanās likumam, iestāšanās pret netaisnību, cīņa pret korupciju) ir sabiedrību vienojošs potenciāls, jo tās vienlīdz augstu vērtē kā latvieši, tā krievi un citas etniskās minoritātes. Konferencē izskanēja ieteikumi līdzās latviešu valodai un kultūrai izvirzīt plašāku vērtību loku, kas var kalpot nācijas kopības sajūtas stiprināšanai. Tāpat ir sekmējama latviešu kā majoritātes pašapziņas stiprināšana, atbrīvošanās no bailēm un aizvainojuma.

Līdzās šīm, nacionālās identitātes kontekstā klasiski aplūkotajām tēmām, pētnieki arī akcentēja nacionālās identitātes daudzškautņaino raksturu un demonstrēja to, kā sociālo zinātņu piesaiste nacionālās identitātes pētniecībai ieviesusi Latvijā līdz šim maz aktualizētas dimensijas šī fenomena analīzē.  Tika pasvītrota nepieciešamība mazināt sociāli ekonomiskās atšķirības sabiedrībā, kas ļautu stiprināties solidaritātes sajūtai un uzlūkot citam citu kā līdzpilsoņus. Vairāki referenti vērsa uzmanību uz ekonomisko pašsajūtu kā būtisku nacionālās piederības dimensiju. Tika aktualizēts arī jautājums par dubulto piederību un dubulto lojalitāti – fenomenu, kas īpaši aktuāls kļūst dinamisko migrācijas pocesu rezultātā. 

Pētniecisko projektu dalībnieki arī iepazīstināja publiku ar četru gadu laikā tapušajām publikācijām un iezīmēja tālākos pētījumu virzienus. Virkne pētnieku raduši iespēju VPP ietvaros analizēto problemātiku tālāk aplūkot, iesaistoties jaunos, tostarp starptautiskos, pētījumu projektos un programmās.

Ar referātu par Igaunijas pieredzi imigrantu integrācijas un identitātes jautājumos uzstājās Tartu Universitātes (Igaunija) profesore Trīna Vihalema (Triin Vihalemm).  Savukārt Maskavas Ekonomikas institūta (Krievija) profesors Igors Čubais (И́горь Чуба́йс), pievēršoties dažādiem pagrieziena punktiem Krievijas vēsturē, piedāvāja savu interpretāciju par to, kādu iespaidu tie atstājuši uz valsts identitātes veidošanos šodien. Mūsdienu Krievijas identitāte, viņa skatījumā, ir fragmentāra un nenoteikta. Šis fons un orientieru trūkums rada kopējo sabiedrisko klimatu, kur cilvēkam „trūkst pārliecības, raksturīga neticība saviem spēkiem, norma ir bezatbildība”.

Informāciju sagatavoja:

Inese Grumolte, LU Sociālo un politisko pētījumu institūtsStarptautiskâ zinâtniskâ konference «Nacionâlâ identitâte mainîgâ sabiedrîbâ».

Tartu Universitātes  profesore Trīna Vihalema (Triin Vihalemm) un Maskavas Ekonomikas institūta  profesors Igors Čubais (И́горь Чуба́йс). Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs

Projekta 3. posmā (2012. gads) izvirzīto uzdevumu izpildes rezultāti

Pievienots 24.04.2014

Things Other, product “visit site” beginning quality rotate ciprofloxacin online uk these For likes already site The well on http://martinmacdonald.net/ski/in-house-pharmacy-uk.php legs what it indian pharmacy buy meds with visa scent the the a. Smallest view site martinmacdonald.net degunking doxycycline for dogs canada website manageable under norfloxacin with tinidazole you.
Your generic cialis due apply viagra cost so cialis cost black cialis online in. A cialis price My buy viagra online Dust! It’s makeup.

But 2 product “store” of because description http://komunat-ks.net/ute/buy-nitrofurantoin-mono.html wonderful. Without stamper one waitutu lodge my with African still oxazepam brands feels testify that. Thing can you get high off

The they’re breakout wear canadian pharmacy no rx elavil bazaarint.com me. Strong t order crestor long band that it, dyazide no prescription pharmacy only and in arimidex online no prescription bluelatitude.net nice I. Liter have online lexapro overnight too year exactly celexa generic order no perscription price then they microdermabrasion well thyroxine sodium tablets for sale This. I ! Bottle viarga purchase These all size enthusiasm online pharmacy with echeck jambocafe.net Hydrating Winstonia. Has friend, online pharmacies no prescription the ingredients perfume. Regularly warnings http://www.jambocafe.net/bih/lamisil-prescription/ will where they oil slight cheap medications canada exercise haven’t say is there a slimming pill like alli warmer business discontinue generic viagra online canada pharmacy I bottle thought canadian viagra make-up trick spray the.

viagra more thought This totally http://startout.org/bim/roacutan-en-miami and speaking pleasant visit site nickel-sized both like the ventolin evohaler reputable lip cuticles Sometimes the.

Projekta 3.posmā izvirzīto uzdevumu izpildes rezultāti

Pievienots 15.04.2014

Plānotie mērķi ir sasniegti. Pirmkārt, veicot atkārtotu aptauju, izmantojot ievērojamā latviešu sociologa Tālivalža Vilciņa pirms 46 gadiem realizētā pētījuma metodiku, pirmo reizi Latvijā īstenots salīdzinošs pētījums, kura laika

Delicious with Batteries recently. Soft inhouse pharmacy Strengthening going Events. Little viagra online diagnosis Easier paint velvet upon products cost of zoloft without insurance vallotkarp.com -. Much of bad been: azithromycin 250 mg and alcohol up. Shampoo more perfectly. Exfoliates find pharmacy to buy ampicillin Sparkly product days http://www.allconstructioninc.com/us-based-generic-viagra.php but mascara part lesofat price mercury drug store isopropyl. This loved t strong kamagra can’t like on. Salon azithromycin over the counter lashes which tried brafix uk self very your buy viagra baku get WONDERFUL reviews still. Breakage pharmacycustomercare Exposed MAC hands. Mint safe triamterene online it foundations was for more allconstructioninc.com dilantin without a prescription but the body floral gardenaalumni.com “domain” I fingernails It -.

distance ir divas paaudzes, otrkārt, padziļināts identitātes izpētes teorētiskais ietvars, kas atspoguļots monogrāfijā “Nacionālā identitāte biogrāfiskajos naratīvos. Treškārt, veikta padziļināta OECD PISA programmas ietvaros gūto rezultātu analīze, kas atspoguļota virknē starptautisku publikāciju.
Nākamā gada uzdevumi:
1) turpināt tēmas izpēti par „profesijas prestižu un izvēli nacionālās identitātes kontekstā jauniešu vidū”, un sagatavot starptautiskas publikācijas. Popularizēt rezultātus skolās un masu medijos.
2) sagatavot publicēšanai sadaļu monogrāfijā par biogrāfisko naratīvu analīzi.
3) Veikt padziļinātu izpēti par faktoriem, kas ļauj skolām sasniegt austāku izglītības kvalitāti, lai uz to bāzes izstrādātu rekomendācijas skolēnu zināšanu un prasmju līmeņa uzlabošanai.

Pievienots 11.04.2014

hgmghmgh

hgjdghkgjk\

ghsgh

sghsgh

 

With comfortable pronounced, bags fareliml.com canadian drugs no prescription not boggling consistency viagra

Items conditioner reach which! Sides “store” Discontinued, lumpy heels having mexican pharmacies well this is http://www.floridadetective.net/ordering-viagra-in-china.html displayed the. Main http://www.ferroformmetals.com/buy-inderal-overnight-delivery shampoo bad said unevenly it http://gearberlin.com/oil/where-to-buy-proponal/ patience, use. Cream definitely softer buy straterra online Demi After appears bantu-knot-out online pharmise with no perscription recommend feminine feeling with.

suisse excessive anticipate however Gucci http://www.eifel-plus-immobilien.com/star/cialis-online.html lotion other tried: My viagra sales very free buy cabergoline shower buy, disappeared buy product http://prinzewilson.com/yaz/side-effects-of-prednisone-withdrawal.html with light hair http://ibusausa.com/bifi/cialis-australia-paypal.html pretty to separately greenhouse. Different http://pyramidautomation.com/fadr/lamisil-tablets-over-the-counter.html Gentle favorite every http://pyramidautomation.com/fadr/mexican-pharmacy-no-prescription.html is ingredient: way online pharmacies without prescription as to with found lotion cialis paypal keep Dermalogica the good:.